Geloof in Ontwikkeling !

’t Speel-Kwartier creëert een uitdagende leeromgeving, waarin het kind zijn talenten ontwikkelt en zich gewaardeerd voelt.

Ons motto: Geloof in Ontwikkeling !

Het laatste nieuws

Lees de nieuwsbrief van de MR in het kopje Ouders en MR.U leest hier over wie er aan de MR deelnemen en wat de de MR doet, maar ook over de afgelopen ouderavond.
Lees hier de notulen van de GMR van 14 oktober 2014.
Er is een ongelooflijk groot geld bedrag opgehaald met de sponsorloop en zending. Wel 3700,- euro!  Hiermee kunnen we wel 4 waterpompen schenken aan de stichting "Stop Poverty".