Geloof in Ontwikkeling met een SMILE

’t Speel-Kwartier creëert een uitdagende leeromgeving, waarin het kind zijn talenten ontwikkelt en zich gewaardeerd voelt.

Ons motto: Geloof in Ontwikkeling!

 

Het laatste nieuws

Sinds het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met de Junior Academie.De juffen Josine Tuhusula en Wilma Ruitenberg zijn begonnen met tien enthousiaste leerlingen.
Tijdens de informatieavond heeft Bouline aan alle ouders verteld aan welke doelen het team tijdens dit schooljaar gaat werken. Deze doelen zijn handig te bekijken op een flyer.
Het nieuwe schooljaar is begonnen en de Medezeggenschapsraad is ook weer gestart! Maandag 11 september 2017 is de eerste vergadering.