Geloof in Ontwikkeling met een SMILE

’t Speel-Kwartier creëert een uitdagende leeromgeving, waarin het kind zijn talenten ontwikkelt en zich gewaardeerd voelt.

Ons motto: Geloof in Ontwikkeling!

 

Het laatste nieuws

Op donderdag 9 februari vergadert de MR van 't Speel-Kwartier weer. Hier leest u de agenda voor deze vergadering.
Hier leest u de derde blokbrief van de Vreedzame School over oor hebben voor elkaar. 
Op de foto ziet u van links naar rechts: Toos Verbaas (oudergeleding, voorzitter), Helga Dikkeschei (personeelsgeleding), Jannette v.d. Pol (personeelsgeleding), Gert v.d.