Home

Geloof in Ontwikkeling met een SMILE!

’t Speel-Kwartier creëert een uitdagende leeromgeving waarin het kind zijn talenten ontwikkelt en zich gewaardeerd voelt. 


Lees meer

Onze school

’t Speel-Kwartier is een basisschool voor Protestants Christelijk Onderwijs. Vanuit onze school in de wijk Dragonder-Oost in Veenendaal bieden wij zo passend mogelijk onderwijs aan ruim 400 leerlingen.

Ons team

Tegelijk met het aantal leerlingen is ook ons team de laatste jaren sterk gegroeid. Dit team van ruim dertig gemotiveerde medewerkers zet zich dagelijks in voor een optimale ontwikkeling van al onze leerlingen.

Ouders/verzorgers

Wij investeren graag in een goede relatie met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Wij streven naar een open communicatie met het thuisfront en betrekken hen waar mogelijk bij de dagelijkse gang van zaken op school.

Hier vindt u belangrijke documenten.

Slide

Uw kind aanmelden? Vraag ons aanmeldformulier aan.