PraatRaad

Slide

PraatRaad

Op ’t Speel-Kwartier komen er een paar keer per jaar een aantal kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 bij elkaar om te praten met de directeur over allerlei zaken die spelen op school, in de groepen of op het schoolplein.

Omdat kinderen de zaken vanuit een ander oogpunt bekijken dan volwassenen en vaak een verfrissende kijk op zaken hebben, is er op ’t Speel-Kwartier een leerlingenraad in het leven geroepen voor leerlingen van groep 5 t/m 8. Uit elke groep worden twee leerlingen gekozen die hun groep in de Speel-Kwartier PraatRaad vertegenwoordigen.

Zes keer per jaar praat deze groep leerlingen onder leiding van onze directeur met elkaar over actuele thema’s. De onderwerpen zijn door de school of de leerlingen zelf ingebracht. Er worden zaken besproken zoals omgang met elkaar, aanschaf van materialen, goede doelen, inrichting van het plein enzovoort.  

De kinderen kiezen elk jaar een voorzitter en een secretaris uit hun midden. De voorzitter en secretaris verzorgen de agenda en het verslag van de bijeenkomsten. Deze verslagen zijn te lezen in onze nieuwsbrief die wij per e-mail met de ouder(s)/verzorger(s)  van onze leerlingen delen.