De Vreedzame School

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een programma voor basisscholen dat zich richt op sociale vaardigheden en democratisch burgerschap.

Op ’t Speel-Kwartier werken wij al een aantal jaren met het programma van De Vreedzame School. De methode ziet de klas en de school als een mini-maatschappij. Het is de bedoeling dat de leerlingen eigenschappen en vaardigheden aanleren die later in de echte maatschappij ook van hen worden verwacht. Alle leerlingen worden actief bij de lesstof betrokken en hun mening serieus genomen.

Wat leren wij op de Vreedzame School?

De stof die wij in de lessen van Vreedzame School behandelen is gevarieerd en leerzaam. Wat er in grote lijnen aan bod komt is:

  • Gezamelijke besluitvorming
  • Conflicten oplossen
  • Verantwoordelijkheid voor gemeenschap
  • Open staan voor verschillen
  • Basisbeginselen van onze democratie

Onze ervaringen

Wij hebben gemerkt dat kinderen, door de lessen van De Vreedzame School, op een positievere manier met elkaar omgaan, op een democratische manier beslissingen leren te nemen en een actievere bijdrage leveren aan de sfeer in de groep. In de blokbrief die wij zes keer per jaar uitbrengen, kunnen ouders en verzorgers lezen wat er tijdens de lessen van De Vreedzame School is besproken en wat de actiepuntjes waren.

Lees meer