Grondwet

Slide

Grondwet

In de grondwet van het Speel-Kwartier staat in het kort beschreven wat de rechten en plichten zijn van onze leerlingen. De beginselen uit deze grondwet worden regelmatig in de lessen besproken en vormen de basis van hoe wij met elkaar omgaan.

 

De grondwet is gezamenlijk door de  kinderen, vanuit onze schoolvisie opgesteld. Er wordt in aangegeven welk gedrag er van de leerlingen wordt gewenst en wat onacceptabel gedrag is. De beginselen zijn goed zichtbaar op posters die door de hele school zijn opgehangen. Met zijn allen werken wij pro-actief en preventief aan het naleven van deze grondwet. ‘De Vreedzame School’  helpt ons hierbij.

Het veilig voelen en zijn van kinderen staat bij ons zeer hoog in het vaandel. Als er behoefte is om met iemand anders te spreken dan de eigen leerkracht, intern begeleider of directie over het onderwerp veiligheid of onze grondwet dan kunnen u en eventueel uw kind een gesprek aangaan met één van de veiligheidscoördinatoren op school. Op de grondwet-posters in de school ziet u waar u hen kunt vinden.