Ons team

Slide

Ons team

Maak hier kennis met ons team van enthousiaste medewerkers.

Tegelijk met het aantal leerlingen is ook ons team de laatste jaren sterk gegroeid. Wij vormen inmiddels een team van ruim 30 medewerkers dat is samengesteld uit leerkrachten, begeleiders, een beheerder en een administratief medewerkster. Een aantal collega’s vervullen naast hun rol als leerkracht, ambulante taken.

Management team

De dagelijkse leiding van onze school is in handen van het management team (MT). Het wordt gevormd door de directie, intern begeleiders en de bouwcoördinatoren. Het MT komt eens per twee weken bij elkaar om beleidszaken te bespreken zoals onderwijskwaliteit, onderwijsvernieuwing, leerlingenbesprekingen, coaching enz. Het MT probeert goed te luisteren naar de teamleden en de ouder(s)/verzorger(s) om het pedagogisch klimaat te verbeteren en de onderwijsopbrengst te verhogen.

Scholing

Scholing is een belangrijk middel om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen. Daarom hebben wij voor ons team een nascholingsplan opgesteld. Nascholing vindt plaats op teamniveau en is verplicht voor alle leerkrachten. Hierbij worden algemene onderwijskundige zaken behandeld. Tegelijk worden individuele personeelsleden in de gelegenheid gesteld om cursussen te volgen.

Opleiden in de school

Wij vinden het belangrijk dat er ook voor de toekomst goede leerkrachten worden opgeleid. Daarom bieden wij studenten de mogelijkheid om tijdens hun opleiding praktijkervaring op te doen in de klas. Zij worden begeleid door onze leerkrachten en de ICO (Interne Coach Opleidingen). De studenten ontvangen wij voornamelijk van de Chr. Hogesschool te Ede en het ROC A12.

Leerkrachtwaarden

Ons team werkt vanuit een aantal helder geformuleerde waarden. Al onze leerkrachten hebben zich hieraan geconformeerd, worden hierop gecoacht en zijn hierop aanspreekbaar.

Bekijk de waarden