Integraal Kindcentrum

Slide

IKC

Het Integraal Kind Centrum (IKC) is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd.

’t Speel-Kwartier vormt samen met een aantal andere organisaties een zogenaamd Intergraal Kindcentrum. In dit kader bieden wij kinderen van 0-12 jaar, voor zover zij hier behoefte aan hebben, een volledig dagprogramma aan. Dit kunnen wij doen doordat wij onderwijs, buiten- en tussenschoolse opvang, kinderopvang en welzijn samen hebben gebracht onder één dak.
 
Samenwerking
In het kader van IKC werken wij samen met verschillende partners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan speciale scholen voor basisonderwijs, schoolbegeleidingsdiensten en professionele instellingen op het gebied van leerproblemen. Hiernaast onderhouden wij ook goede contacten met maatschappelijke organisaties zoals de politie en Stichting Welzijn Veenendaal.
 
Kwink
Onze belangrijkste partner op het gebied van IKC is KWINK. Met dit kinderdagverblijf delen wij onze hoofdlocatie aan de Ruiterijweg. Samen met Kwink werken wij aan de volgende doelstellingen: 
 
  • Meer ontwikkelingskansen bieden
  • Sociale competenties bevorderen
  • Verbinding leggen tussen binnen- en buitenschools leren
  • Een volledig dagprogramma bieden
  • Een soepele overgang tussen de voorschoolse periode en de basisschooltijd

Meer over Kwink