Over ons

Slide

Over ons

Wij zijn ’t Speel-Kwartier, een basisschool voor Protestants Christelijk Onderwijs. Ons gebouw in de wijk Dragonder-Oost te Veenendaal delen wij met kinderdagverblijf KWINK. Op een steenworp afstand van ons hoofdgebouw hebben wij ook een aantal lokalen van de Windroos in gebruik. Met een team van ruim 30 medewerkers verzorgen wij vanaf beide locaties, passend onderwijs aan ongeveer 420 leerlingen.

Identiteit

Wij willen een school zijn waarin de Bijbelse waarden en normen zichtbaar zijn in de levenshouding van de medewerkers en de kinderen. Deze levenshouding is de basis voor de methoden die wij gebruiken en de activiteiten die onder schooltijd worden ondernomen.

Onze missie

Het is onze missie om een uitdagende leeromgeving te creëren waarin ieder kind zijn talenten ontwikkelt en zich gewaardeerd voelt. Ons motto is: Geloof in ontwikkeling met een SMILE. Iedere letter van dit laatste woord staat voor een uitgangspunt dat wij hanteren binnen onze school. Het principe gaat ervan uit dat je naast je geloof in Jezus, kunt geloven in jezelf.  In onze flyer wordt dit mooi weergegeven.

Bekijk onze flyer

 

Visie op onderwijs

Omdat wij kinderen willen opleiden tot zelfstandig denkende mensen met een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel, geven wij al onze leerlingen een bepaalde mate van vrijheid. Wij stimuleren zelfstandig werken en willen dat leerlingen trots zijn op hun eigen werk. Kinderen moeten zich op onze school gewaardeerd voelen, de eigen prestatie leren evalueren en ervaren dat zij van hun fouten mogen leren. Tenslotte vinden wij het wenselijk dat kinderen worden geconfronteerd met de mening van andersdenkenden en daar respectvol mee om kunnen gaan.

Passend onderwijs  

Wij voelen ons er verantwoordelijk voor om elk kind een zo passend mogelijke onderwijsplek te bieden. Dit betekent dat wij voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, gestructureerde en professionele begeleiding hebben georganiseerd. Door het aangaan van samenwerkingsverbanden en de inzet van specifieke expertise bieden wij zoveel mogelijk passend onderwijs.

CPOV

Onze school valt onder de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal en omstreken (CPOV eo). Deze stichting houdt zich bezig met de oprichting en instandhouding van scholen voor primair en speciaal christelijk onderwijs. De stichting wil kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces laten doorlopen met als doel hen voor te bereiden op een plaats in de samenleving, gebaseerd op Bijbelse waarden en normen.

Waarom een overkoepelende stichting?

Deel uitmaken van de stichting CPOV heeft voor onze school een aantal grote voordelen. Binnen een grotere organisatie is het eenvoudiger om een aantal belangrijke zaken goed te organiseren zoals passend onderwijs, interne begeleiding (IB), personeelsbeleid en bestuurlijke ondersteuning. Door de krachten op deze gebieden te bundelen is een verdere professionalisering van ons onderwijs mogelijk.

Meer over CPOV

 

Continurooster

Op ’t Speel-Kwartier werken wij met een continurooster. Tussen de middag blijven de kinderen op school lunchen in de eigen groep met de eigen leerkracht. De organisatie van het buitenspelen is in handen van coördinatoren die in dienst zijn bij onze school.

Onze schooltijden zijn als volgt:

Maandag
8.30 – 14.30 uur
Dinsdag
8.30 – 14.30 uur
Woensdag
8.30 – 12.15 uur
Donderdag
8.30 – 14.30 uur
Vrijdag
8.30 – 12.15 uur (groep 1 t/m 4)
8.30 – 14.30 uur (groep 5 t/m 8)