Ouderwerkgroep (OWG)

Slide

OWG

De ouderwerkgroep (OWG) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de school het hele jaar door ondersteunen bij allerlei activiteiten.

Naast de MR is de Ouderwerkgroep het tweede orgaan binnen onze school waar ouders/verzorgers bij betrokken zijn. Gedurende het cursusjaar is de hulp van ouders en verzorgers bij veel gelegenheden onmisbaar gebleken. Deze hulp wordt daarom geregeld via de ouderwerkgroep. De ouderwerkgroep staat onder toezicht van de Medezeggenschapsraad. Ouders en verzorgers kunnen zichzelf aanmelden en vervolgens wordt er bekeken welke ouders/verzorgers een rol binnen onze school kunnen vervullen.

Activiteiten

De ouderwerkgroep ondersteunt de school bij evenementen binnen en buiten de school. Denk hierbij aan begeleiding en ondersteuning bij vieringen, schoolreizen, bosdagen, het zomerfeest en schoolkamp. Ook wordt er in sommige gevallen ondersteund bij activiteiten in de klas zoals de projectweek. De ouders van de OWG hebben zich geconformeerd aan een geheimhoudingsplicht en stellen tijdens activiteiten het welzijn van uw kind voorop. Op locatie krijgen zij leiding van onze leerkrachten.