Speerpunten

Slide

Onze speerpunten

Wij vertellen u graag welke onderwerpen in het huidige schooljaar onze specifieke aandacht krijgen en welke verbeterpunten er zijn geformuleerd. 

Elk schooljaar stellen wij een jaarplan op waarin wij een aantal aandachtsgebieden formuleren die onze specifieke aandacht verdienen. Aan het einde van het jaar evalueren wij de resultaten van ons werk. Wij bekijken dan of alle zaken die wij ons hadden voorgenomen zijn uitgevoerd en of de voorgenomen verbeteringen zijn gerealiseerd. De resultaten communiceren wij via ons jaarverslag. Aan de hand van de resultaten kunnen wij weer een jaarplan opstellen voor het volgende schooljaar met nieuwe aandachts- en verbeterpunten.

De jaarplannen en -verslagen kunt u vinden op onze pagina Documenten.

Onze speerpunten voor dit schooljaar hebben wij schematisch weergegeven in een placemat die u hieronder kunt bekijken.

Bekijk ons jaarplan