Ouders-algemeen

Slide

Ouders / verzorgers

Onderwijs maak je samen. U kunt hier lezen hoe wij de rol van de ouders/verzorgers van onze leerlingen graag zien.

Wij zien de ouders/verzorgers van onze leerlingen graag als positief betrokken, meedenkend en behulpzaam. Samen gaan wij voor het beste voor onze leerlingen. Als school en ouders/verzorgers delen wij de verantwoordelijkheid voor een optimale ontwikkeling van uw kind.

Rollenverdeling

Als ouder(s)/verzorger(s) draagt u de eerste algemene zorg voor uw kind en bent u verantwoordelijk voor de opvoeding en het welzijn van hem of haar. Als school zijn wij in eerste instantie verantwoordelijk voor het geven van passend onderwijs. Omdat u uw kind als ouder(s)/verzorger(s) het beste kent, zijn wij geïnteresseerd in wat ú het beste lijkt voor hem of haar. Daarom blijven wij continue in gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) om de aanpak van de school en de ouder(s)/verzorger(s) zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Gesprekken  

Door middel van periodieke ouder- en kindgesprekken gaan wij de dialoog aan en willen wij komen tot het beste onderwijs voor uw kind. Hierbij kijken wij altijd naar wat goed is voor uw kind, de andere kinderen in de groep én wat goed is voor onze leerkrachten. Hierin zijn onze (on-)mogelijkheden leidend. Ons onderwijs krijgt vorm vanuit onze visie, die wij voor u hebben beschreven in een aantal ouderparticipatie beleidsdocumenten. Documenten over oudercontact, beleid bij sportevenementen etc. kunt u vinden op onze pagina Documenten

Voor uitgebreidere informatie over onze school en de medewerkers kunt u inloggen op het ouderportaal van ParnaSys.