Junior Academie

Junior Academie (JA!)

 

Vanaf locatie ’t Speel-Kwartier biedt de stichting CPOV christelijk voltijdonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen aan. Dit onderwijs draagt de naam JUNIOR ACADEMIE, afgekort met JA! De Junior Academie is bedoeld voor kinderen uit Veenendaal en omstreken met een IQ rond of hoger dan 130. Met het aangepaste onderwijsaanbod van JA! spelen wij in op de specifieke behoeften van deze doelgroep.

Wat is het?

JA! is bedoeld voor kinderen uit Veenendaal en omstreken met een IQ rond of hoger dan 130. Deze kinderen hebben vaak een (onderwijs)behoefte waar het reguliere onderwijs niet op is ingericht. Met het aangepaste onderwijsaanbod van JA! spelen wij op de specifieke behoeften van deze doelgroep in.

Voor wie is het?

Er gelden een aantal heldere voorwaarden om toegelaten te worden tot de Junior Academie. Zo dient er aantoonbaar hoogbegaafdheid of een hoog vermoeden hiervan te zijn vastgesteld door een deskundige. Alle potentiële deelnemers van de Junior Academie worden onderzocht door een professional.

Wat kost het?

Een initiatief als JA! kost erg veel geld. Aangezien de overheid vooralsnog geen middelen beschikbaar stelt, wordt een deel bekostigd door ons schoolbestuur. Voor het overige deel geldt een extra ouderbijdrage. Een stichting beheert de financiën en streeft ernaar om JA! voor zoveel mogelijk leerlingen haalbaar te maken.

Lees meer over JA!

 

Schooljaar 2019-2020

Voor dit schooljaar starten wij gegarandeerd met een groep 6/7/8. Meld uw kind hiervoor tijdig aan!

Voor groep 4/5 hanteren wij een belangstellingslijst. Bij voldoende aanmeldingen zullen wij de mogelijkheid van een tweede groep onderzoeken.

 

Downloads Junior Academie

Onderstaande documenten kunt u gebruiken om uw kind aan te melden voor JA!

JA! Orientatieformulier

JA! Orientatieprocedure

JA! Vragenlijst ouders hoogbegaafd kind

JA! Vragenlijst leerkracht hoogbegaafd kind

Bent u geïnteresseerd in Junior Academie en wilt u hierover persoonlijk contact? Neem dan contact op met onze directeur, mevrouw Bouline Lindemulder op 0318-651901 of maak gebruik van ons contactformulier.